Gegevens verwerken...
 • Home

  OLOcoach, het online register van private adviseurs in het Omgevingsrecht.

  Het initiatief van OLOcoach komt voort uit de behoefte om de professionaliteit van (register) toetsers/adviseurs en (register) toezichthouders/ handhavers werkzaam in het Omgevingsrecht meetbaar en zichtbaar te maken. Daarnaast vraagt de wet VTH om een overzicht van zzp-ers/freelancers en bureaus waarvan bekend is dat zij voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1. OLOcoach bewaakt de kwaliteit en bevordert de deskundigheid van iedere professional. De aangesloten leden zijn specialisten en generalisten in het gehele Omgevingsrecht en beschikken alle over een aantoonbare kennis en kunde. De belangrijkste doelstelling van OLOcoach is om door middel van dienstverlening, de aanvrager/gemachtigde, de overheid en de uiteindelijke gebruiker de zekerheid te geven dat iedere aanvraag/melding, vergunning, maar ook de uitvoering voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

  Hieronder treft u een overzicht aan van het aantal leden per 1-4-2016, u kunt ook de website van StErRecht of de kaart raadplegen voor meer informatie.

  • Toetser/adviseur: 23
  • Toezichthouder/handhaver: 1
  • Register toetser/adviseur: 0
  • Register toezichthouder/handhaver: 0

  Tip: OLOcoach heeft speciaal voor burger, bedrijf en de overheid een snellere link naar Omgevingsloket online (OLO) beschikbaar gemaakt, wel zo handig en snel: www.olo.nl.