OLOcoach

Uw assistent in de fysieke leefomgeving

Diensten OLOcoach

1. Adviesmodule Omgevingsloket online (OLO)

OLOcoach helpt particulier, bedrijf en overheid een aanvraag, melding of vooroverleg in te dienen conform de wet- en regelgeving (compliance), zodat het bevoegd gezag geen opmerkingen heeft of om aanvullingen moet vragen. Ook kan OLOcoach u helpen met het controleren van een vergunningcheck en de mogelijkheid om vergunningvrij te bouwen. Het betreft alle werkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in Omgevingsloket online (OLO). OLOcoach levert ook alle benodigde documenten aan: zoals tekeningen, berekeningen, rapporten of bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing. OLOcoach zorgt ervoor dat door middel van private kwaliteitsborging alle stukken voldoen aan de wet- en regelgeving. Afhankelijk van uw gemeente, ontvangt u voor onze diensten een korting op de leges. 

Tip: met behulp van OLOcoach worden aanvragen en meldingen beter ingediend, steeds meer particulieren en bedrijven besluiten daarom de dienstverlening van OLOcoach af te nemen, binnenkort volgt hiervoor een app.  

2. Detachering

Ook biedt OLOcoach de mogelijkheid aan marktpartijen om een lid van de coöperatie voor een bepaalde tijd te detacheren. Tevens kunt u ook OLOcoach vragen voor het schrijven van beleid of een notitie. Of juist om advies vragen bij het implementeren van nieuwe wetgeving.

Tip: indien u kiest voor OLOcoach kunt u rechtstreeks zaken doen met zzp-ers, zonder tussenpersoon, dit scheelt u als opdrachtgever direct in de portemonnee zonder aansprakelijk te zijn voor de wet DBA.

3. Educatieprogramma OLOcoach

OLOcoach biedt laagdrempelige cursussen en trainingen aan over alle aspecten van het omgevingsrecht en Omgevingsloket online. De cursussen zijn geschikt voor iedereen die te maken heeft of krijgt met het omgevingsrecht of Omgevingsloket online, voor particulier, bedrijf of overheid. Tijdens de cursussen staat het verwerven van basiskennis centraal. Daarbij wordt iedere vraag vanuit het praktische oogpunt belicht, zijn praktijkvoorbeelden het uitgangspunt en staan uw eigen ervaringen voorop! OLOcoach geeft ook voorlichting over b.v. vergunningvrij bouwen.

Tip: OLOcoach zorgt voor een unieke kennis- en informatiedeling en gegarandeerde kwaliteit van vergunningen en meldingen, zij loopt duidelijk voorop voor wat betreft de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.