OLOcoach

Uw assistent in de fysieke leefomgeving

Waarom OLOcoach?

OLOcoach is ontstaan vanuit het idee van een tiental zelfstandige adviseurs om samen te gaan werken en krachten te bundelen.  OLOcoach richt zich op het leveren van een dienstverlening die in zijn geheel voldoet aan de wet- en regelgeving en helpt particulieren en bedrijven in het omgevingsrecht. Alle leden van OLOcoach voldoen hierbij aan de kwaliteitscriteria (criteria voor de kritieke massa) zoals deze ook voor de overheid gelden. Zij zijn erkend en opgenomen in het register van de Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht. 

Tip: OLOcoach draagt bij aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving en levert de overheid een tijd- en kostenbesparing op, waardoor de doorlooptijden van aanvragen en meldingen aanzienlijk kunnen worden verkort.